top of page
Open Site Navigation

Bij Beelen Mobility hebben we een duurzame missie. Deze bepaalt hoe we werken en hoe we met elkaar omgaan. We durven onszelf in de spiegel te bekijken en daarbij de moeilijke vragen te stellen.

Hoe sterk onze drive om het anders te doen ook is, we beseffen ook dat we het niet alleen kunnen. Onze zoektocht naar gelijkgestemde bedrijven heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Circulair West in 2020. Uit deze broederschap van bedrijven putten wij veel inspiratie en motivatie.

 

Circulair West maakt zich namelijk sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. 


Beelen Mobility is er trots op dat het zich één van de founding partners van Circulair West kan noemen.

bottom of page