top of page
Open Site Navigation

Meer weten?

Wil je meer weten over het bovenstaande of wil je een afspraak inplannen om de opties voor jouw gemeente, bedrijf of project te bespreken?

 

Neem dan contact op met onze expert op het gebied van deelmobiliteit, Tim Vanneste.

Dit kan door te mailen naar Tim.Vanneste@beelenmobility.nl of te bellen met Tim via 085-0211 777.

Informatie voor projectontwikkelaars

Hoewel de details per persoon zullen verschillen, hebben de meeste mensen wel een idee van hoe de ‘stad van de toekomst’ eruit zou zien. Dat de rol van de auto hierin anders zal worden, is iedereen het wel over eens. Mobiliteit moet uitstootvrij zijn, het moet voor iedereen toegankelijk zijn en het moet niet ten koste gaan van de leefomgeving. Dit is de uitdaging waar projectontwikkelaars voor staan.

Beelen Mobility kan voorzien in flexibele vormen van mobiliteit waarbij wij onze expertise en ons netwerk kunnen inzetten om de kers op de taart te helpen zetten van nog te ontwikkelen bouwprojecten.

Informatie voor gemeenten

Van iedere Nederlandse gemeente wordt op dit moment verwacht dat deze een goed uitgewerkte mobiliteitsvisie heeft. Bij het inrichten van de leefomgeving is het zoeken naar een balans tussen ruimte voor vrije tijd en recreatie enerzijds en parkeergelegenheid en wegen anderzijds.

Beelen Mobility biedt zich aan als sparringpartner voor gemeentes die bezig zijn met het ontwikkelen en uitwerken van hun mobiliteitsvisie. Met de kennis en het netwerk dat wij tot onze beschikking hebben, kunnen we samen bouwen aan een innovatief en duurzaam plan om inwoners van een gemeente in verbinding te brengen met de omgeving en met elkaar. 

Nieuwe vorm van mobiliteit

Deelmobiliteit is een alternatieve vorm van autogebruik die past bij de behoeftes van nu.

 

Bij Beelen Mobility hebben we een car sharing concept ontwikkeld dat aan iedere situatie kan worden aangepast. In de eerste plaats betekent dit dat wij schone en comfortabele deelauto’s aanbieden die met een handige app kunnen worden gereserveerd, betaald en geopend. 

Voor onze deelauto gebruikers die een keer een grote vracht te vervoeren hebben (bijvoorbeeld bij een verhuizing) of voor langere tijd op pad willen (bijvoorbeeld voor een vakantie) hebben we aanvullende opties voor eenmalig gebruik. Per situatie wordt dan de mobiliteitsoplossing gezocht die het beste past.

Met de kennis die wij in huis hebben, kunnen we bovendien lokale initiatieven helpen opzetten en uitvoeren. Alleen door gezamenlijk de schouders eronder te zetten komen we als maatschappij verder, daar geloven wij in.

Deelmobiliteit

bottom of page