top of page
Open Site Navigation

Onze duurzame missie

Bij Beelen Mobility hebben we een missie om een positieve impact te zijn op onze omgeving en de levens van de mensen waar we mee te maken hebben. Ook dieren en planten mogen van onze werkzaamheden niet te lijden hebben en zouden waar mogelijk zelfs moeten kunnen opleven. Niet hernieuwbare grondstoffen willen wij zo min mogelijk gebruiken en afval wordt voorkomen of hergebruikt. De zorg voor onze medewerkers staat in dit alles voorop, zowel binnen als buiten de muren van ons bedrijf.

We hebben een sterke overtuiging dat onze fysieke, geestelijke en financiële welzijn (en dat van ons bedrijf) niet overeind kan blijven als we niet zorgen voor onze omgeving. Duurzaamheid gaat in feite over toekomstbestendig zijn. En dat maakt het investeren in duurzame oplossingen zoveel logischer dan gedateerde processen voort te zetten uit gewoonte, onzekerheid of gemakzucht.

De kennis en kunde die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, zetten we graag in om onze doelstelling ook buiten ons bedrijf te ondersteunen. Wij streven ernaar om zo min mogelijk niet hernieuwbare grondstoffen te introduceren in onze processen en afval ook niet als zodanig te beschouwen. Afvalstromen worden onderdeel van circulaire processen waarbij de impact op het milieu geminimaliseerd wordt.

bottom of page