elektrisch-rijden-proefrit

contentbox6Welke vorm van financiering voor uw (bedrijfs)auto het meest geschikt is, hangt af van uw specifieke situatie.

Dit zijn -in het kort-  de vuistregels:

Operational lease

 • Geen beslag op werkkapitaal
 • Geen aantasting van de solvabiliteit
 • Vermindering van administratieve lasten
 • Vermindering van risico’s (bijv. onderhouds- en reparatiekosten, restwaarde)
 • Zowel nieuwe als gebruikte auto’s (Outlet Carlease)

Financial lease

 • Bedrijfseconomische afschrijving naar eigen inzicht
 • Na afloop van de leaseperiode heeft u het recht eigenaar te worden van de auto tegen betaling van de restwaarde
 • Uw service (onderhoud, reparatie en schadeherstel) verzorgt De Beelen Groep
 • Investeringsaftrek

Koop

 • Besparing op rente en kosten. De bespaarde rente dient echter te worden afgezet tegen de lasten van eventuele korte termijn kredieten en tegen de opbrengsten die het werkkapitaal anders zou hebben gegenereerd
 • Voordeel bij positieve restwaardeontwikkeling. U bent immers de eigenaar
 • Recht op investeringsaftrek

Huur

 • Optimale flexibiliteit
 • Snelle levering
 • Haal- en brengservice behoort tot de mogelijkheden
 • Modern en breed samengestelde huurvloot
 • Groen huren

Bel met 085-0211777 voor meer informatie over uw mogelijkheden.