top of page
Open Site Navigation

Voor instellingen en bedrijven

Via de Benchmark van Circulair West kan uw wagenpark in beeld worden gebracht. Hierbij kunt u inzien wat de huidige situatie is en ontvangt u een strategisch advies voor het verduurzamen van uw wagenpark. 

Er wordt uiteraard eerst onderzoek gedaan naar het huidige wagenpark en de mogelijkheden hierin om te verduurzamen.

U kunt ook zien hoe ver u bent met uw wagenpark vergeleken andere bedrijven en instellingen. 

Mobility Benchmark Tool

De Mobility Benchmark is een online tool die inzicht geeft in waar jouw wagenpark staat op het gebied van circulariteit.

 

Hiermee krijg je bijvoorbeeld een goed beeld van de CO2 uitstoot van je bedrijf. Ook krijg je een idee van hoe jouw circulariteitspositie is ten opzichte van anderen en wat je anders zou kunnen doen om je duurzame doelstellingen te behalen. 

Ondernemers doen graag alles zelf. Dit weten wij als geen ander. De huidige markt is echter veeleisend en regelgeving is complex.

 

Een stabiele strategie helpt om de grilligheid van de markt de baas te blijven. De rapportages en adviezen die je met het Mobility Benchmark onderzoek tot je beschikking krijgt, kunnen hierbij helpen.

 

Daarnaast kan het Benchmark document van nut zijn bij het opstellen van rapportages van je bedrijf, zoals de Communication on Progress van de UN Global Compact.

Aanmelding Mobility Benchmark

Bedankt voor de inzending!

Is uw organisatie een vriend van Circulair West?
bottom of page