top of page

Aanbod regeert, niet de vraag

In ons vorige blogartikel kwam het ook al ter sprake: er is een wereldwijd tekort aan auto’s en specifieke onderdelen. Hierdoor worden de auto’s die beschikbaar zijn alsmaar duurder en worden de levertijden alsmaar langer.


Aan deze schaarste ligt een verscheidenheid aan oorzaken ten grondslag. Zo is er al twee jaar sprake van een tekort aan semiconductor microchips die volgens de verwachtingen nog tot zeker 2023 aan zal houden. In dit artikel onderzoeken we hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en wat de gevolgen zijn.


Waarom is er een tekort aan microchips?

Het tekort aan microchips waar we wereldwijd mee kampen is ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Een zogenaamde 'perfect storm'.


Als eerste reden kan de corona pandemie worden aangewezen. Vanwege de lockdowns lag de productie tijdelijk stil en ontstonden er achterstanden in de levering van bestaande bestellingen. Het thuiswerken zorgde daarnaast voor een stijging in de vraag naar elektronische apparaten, die ook allemaal voorzien moesten worden van microchips.


Daarnaast zou er kunnen worden gezegd dat autoproducenten een miscalculatie hebben gemaakt toen zij aan het begin van de pandemie alle bestellingen voor microchips annuleerden. Om overeind te blijven, gingen chips fabrikanten hun focus verleggen naar andere industrieën. Toen de productie van auto's weer aantrok, waren niet alle chips fabrikanten bereid om weer terug te schakelen naar de vraag van de automotive industrie.


Alsof er nog niet genoeg tegen zat, vonden er in 2021 ook nog diverse natuurrampen plaats die fabrikanten dwongen om de productie van microchips tijdelijk stop te zetten (zoals een brand bij Renesas in Japan en een winterse storm bij NXP Semiconductors in Texas).


Wat speelt er nog meer?

De tegenslagen die hier boven uiteen gezet zijn hadden allemaal betrekking op de productie van microchips. Ook op andere vlakken spelen er complicerende factoren die van invloed zijn op de autobranche.


Zo zorgde de pandemie en geopolitieke conflicten ervoor dat het internationale transport vastliep. Dit zorgde voor een verlenging van de levertijden van een grote verscheidenheid aan onderdelen en materialen. In havens ontstonden er grote achterstanden vanwege personeelstekorten. De achterstanden die vanwege het sneeuwbaleffect in 2021 zijn ontstaan, zijn nog altijd niet weg gewerkt. Het einde van deze logistieke problemen is ook nog niet in zicht.


De oorlog in Oekraïne, die op alle vlakken rampzalig genoemd kan worden, beïnvloedt ook de auto-industrie. Het land speelt namelijk een grote rol in de levering van kabelbomen, die essentieel zijn om alle techniek in een auto met elkaar te verbinden. In Oekraïne staan maar liefst 17 fabrieken waar kabelbomen gemaakt worden voor de Europese markt. Fabrieken buiten Oekraïne doen hun best om de productie te verhogen, maar het is onvermijdelijk dat de vraag ook hier voorlopig nog groter blijft dan het aanbod.


Wat zijn de gevolgen van deze tekorten?

Bovenstaand optelsommetje zorgt ervoor dat er minder nieuwe auto's van de productiebanden rollen. Een logische gevolg van het feit dat er minder nieuwe auto’s worden afgeleverd, is dat mensen langer in hun bestaande auto blijven rijden en er dus ook op de occasionmarkt krapte ontstaat. Ook tweedehands auto's worden dus steeds duurder.


En de kettingreactie werkt nog verder door.


Door de tekorten aan materialen gaan autofabrikanten bewustere keuzes maken over welke automodellen ze de beschikbare onderdelen aan willen besteden. Op dit moment lijkt het erop dat auto's in de lagere prijsklassen het onderspit gaan delven. Dat wil zeggen dat de kleinere en betaalbaardere auto's uit de showrooms zullen gaan verdwijnen.


Prijsverhoging per 1 juni

Ook Beelen Mobility zien we ons genoodzaakt om de tarieven aan te passen. Per 1 juni 2022 zal het huren van een auto ongeveer 7% meer kosten.


Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op, we staan je graag te woord.


bottom of page