top of page
Open Site Navigation

CO2-registratieplicht voor werkgevers vanaf 2023

In juni 2019 is er begonnen met de uitvoering van de plannen uit het klimaatakkoord van het kabinet. Één van de doelen waar naartoe wordt gewerkt is om de CO2 uitstoot van Nederland per 2030 met 1 megaton in te laten krimpen.


Door werkgevers bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van de personenmobiliteit zou het halen van dit doel een stap dichterbij moeten komen. Eerder dit jaar zei staatssecretaris Vivianne Heijnen daarover nog het volgende:


“De komende jaren zetten we ons op alle mogelijke manieren in om de klimaatdoelen te halen. Daarbij kan iedereen wat doen. Als we ervoor kiezen op een duurzame manier op ons werk te komen, zou dat een grote stap voor het klimaat betekenen. Deze regeling is bedoeld om dat te stimuleren. Thuiswerken, met het OV of fiets naar je werk of met een elektrische auto of elektrische scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken. Zij hebben samen de sleutel in handen.”

Met de klimaatdoelen in het achterhoofd zullen grote werkgevers vanaf volgend jaar verplicht worden gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Werkgevers met minstens honderd mensen in dienst zullen jaarlijks moeten rapporteren over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof van hun medewerkers.


Voor de rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze gerapporteerde gegevens wordt gemonitord of het gestelde reductiedoel van 1 megaton CO2 gaat worden bereikt.


Hoewel de staatssecretaris herhaaldelijk heeft gezegd dat haast is geboden als de ambities van het klimaatakkoord behaald willen worden, is recent gebleken dat nog niet alles op orde is om de registratieplicht per 1 januari in te voeren. Volgens de staatssecretaris is invoering per 1 juli 2023 'wel haalbaar'.


Ondanks dat de officiële invoering van de CO2 registratie vanuit de overheid is uitgesteld, kan het raadzaam zijn voor bedrijven om zelf al wel stappen te nemen op dit vlak. Zo ben je er, tegen de tijd dat overheid haar zaken op orde heeft, helemaal klaar voor!


Daarnaast willen klanten in toenemende mate weten wat bedrijven zelf doen om hun voetafdruk te verminderen. Dit kan een doorslaggevende factor zijn voor klanten die twijfelen tussen jou en een concurrent. Het is dus niet alleen zaak om te zorgen voor CO2 registratie en reductie, maar ook om erover te vertellen via online en offline platformen.

bottom of page