top of page

Datagedreven mobiliteit

Als je het hebt over mobiliteit heb je het over beweging.


Behalve het in beweging brengen van mensen en bedrijven, is het ook de mobiliteitssector zelf die in beweging is. Van mechanisch naar computergestuurd. Van fossiel aangedreven naar elektrisch. Van analoog naar digitaal. En alles wordt data-gedreven.


‘Smart Mobility’ is dan ook een van die termen die steeds vaker is terug te vinden in rapporten en analyses van overheden en onderzoeksbureaus. Maar waar gaat het dan precies over?


Smart Mobility

KITT, de eerste 'smart car'

Smart Mobility is een concept dat zich richt op het optimaliseren en verbeteren van vervoer door middel van technologie en data-analyse. Vervoersoplossingen zouden hiermee slimmer, efficiënter en duurzamer moeten kunnen worden. Daarnaast kan met deze inzichten beter worden voldaan aan de specifieke behoeften en wensen van gebruikers.


Bovendien gaat smart mobility over meer dan alleen auto’s. Verschillende vervoersmiddelen kunnen ermee met elkaar worden verbonden. Het idee is om auto’s, fietsen, scooters, bussen en treinen te bundelen in één platform, waardoor gebruikers gemakkelijk kunnen overstappen tussen verschillende vervoersmiddelen.


Hierdoor kunnen ze de vervoersoplossing kiezen die het beste aansluit bij hun behoeften en wensen. Mobility as a Service (MaaS) dus.


Internet of Things

Geavanceerde technologie speelt dus een steeds grotere rol in de mobiliteitssector. De Internet of Things (IoT) is niet meer weg te denken uit de systemen. Dat wil zeggen dat apparaten zijn voorzien van sensoren die continu data verzamelen.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld verkeersbewegingen gemonitord worden waarmee bedrijven hun logistieke processen efficiënter kunnen organiseren.


Daarnaast kunnen bestuurders met de informatie die voertuigen over hun eigen prestaties verzamelen, terugkoppeling krijgen over hun rijgedrag. Met deze inzichten kan brandstof worden bespaard en kunnen duurzame doelen worden nagestreefd.


Ook maakt IoT het mogelijk om voertuigen te verbinden met andere netwerken, zoals parkeersystemen of laadinfrastructuur.


Zelf sturen

Dat we auto’s ooit ‘slim’ zouden gaan noemen, zullen een aantal jaar geleden nog niet veel mensen hebben gedacht. Inmiddels baseren zowel overheden als bedrijven hun beleid op de informatie die door voertuigen wordt verzameld.De roep om de minst betrouwbare factor, de mens, minder invloed te geven over de besturing van een voertuig neemt toe. We meten immers meer dan ooit en kunnen dus ook steeds beter benoemen wat we anders zouden moeten doen. Ons gedrag en onze gewoontes ook daadwerkelijk aanpassen blijkt echter lastig.


Tijd dus om te laten zien dat we niet alleen 'slim' zijn, maar ook 'wijs'!


bottom of page