top of page
Open Site Navigation

Maak gebruik van de EV subsidiepot SEPP

Voor nieuwe elektrische auto's is er voor het jaar 2022 een subsidiepot van in totaal €71 miljoen beschikbaar gesteld. In een recent artikel van nu.nl kwam naar voren dat van dat bedrag nog ongeveer de helft beschikbaar is. Maar hoe vraag je deze Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) dan aan? En wat zijn precies de voorwaarden? In dit blogartikel lees je er meer over.

Elektrisch vervoer neemt toe

Volgens cijfers van het CBS telt het Nederlandse wagenpark bijna 9 miljoen personenauto’s. Het overgrote deel, ongeveer 80 procent, rijdt op benzine. Met een aandeel van 11 procent komt diesel nog op de tweede plaats, al neemt dat deel wel snel af. In de meeste grote steden, waaronder Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, bestaan er inmiddels ook subsidieregelingen voor mensen die dieselauto’s inleveren.


Dat het aantal elektrische en hybride auto’s toeneemt, zal geen verrassing zijn. Begin 2022 telde Nederland 725 duizend elektrische en hybride auto’s, een toename van 38 procent ten opzichte van januari 2021. Dit betekent dat inmiddels 1 op de 12 personenauto’s in Nederland volledig of gedeeltelijk elektrisch aangedreven is.


Subsidiepot in drie jaar fors gestegen

Hoe het kan dat er juist in Nederland sprake is van een relatief groot aantal EV’s (of waarom andere landen achterblijven) is niet één duidelijke reden voor aan te wijzen. Wel kan worden gezegd dat de regelingen die door de overheid zijn ingesteld om de overstap naar elektrisch rijden te stimuleren, in ons land ruimhartig zijn en ook goed gevonden worden.


Zo werd in 2020 een subsidiepot ingesteld ter hoogte van 10 miljoen euro voor de aanschaf van elektrische voertuigen. Wegens de enorme hoeveelheid aanvragen was deze subsidie binnen enkele maanden volledig op. Ten opzichte van dat eerste jaar, is de pot voor het jaar 2022 fors gestegen. Deze bedraagt nu ruim 70 miljoen euro. Bij een recente navraag van nieuwswebsite nu.nl liet uitvoeringsdienst RVO weten de subsidiepot in maart 2022 nog ongeveer tot de helft gevuld was.


Voorwaarden SEPP

Net als met elke subsidie zitten er ook aan deze Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), zoals het voluit heet, verschillende voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de auto zelf, maar ook op de omstandigheden van de aanvrager. Zo moet er in ieder geval sprake zijn van een geldig woonadres in Nederland.

Voorwaarden die er aan de auto zelf gesteld worden, zijn de volgende:

  • De personenauto moet 100% elektrisch aangedreven zijn en een actieradius hebben van minimaal 120 kilometer.

  • De cataloguswaarde volgens de gegevens bij de RDW is niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.

  • De auto moet van oorsprong als elektrische personenauto geproduceerd zijn (niet omgebouwd)

  • De auto is niet eerder dan 1 januari 2022 op de naam van de aanvrager gezet.

Verder zijn er nog aanvullende voorwaarden die verschillen, afhankelijk van of er sprake is van een nieuwe of jong gebruikte elektrische auto. Deze voorwaarden zijn eenvoudig terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Om onduidelijkheden te voorkomen heeft de RVO op haar website tevens een lijst gepubliceerd van alle type auto’s die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. Hierbij wordt door de instantie benadrukt dat het alleen geldt voor de uitvoeringen die als ‘personenauto’ worden aangemerkt. Dat wil dus zeggen: “een auto die is ingericht voor het vervoer van personen, met een voertuigcategorie M1 volgens het kentekenregister van de RDW.”

Procedure

De SEPP subsidie is dus beschikbaar voor particulieren die kiezen voor een volledig elektrische personenauto. De aanvraag kan op dezelfde dag worden ingediend als dat de koop- of leaseovereenkomst gesloten is. Uiteraard is het ook mogelijk om dit later te doen (maar let wel: op is op). Per persoon kan er een maximum bedrag van € 3.350 worden toegekend.


Het aanvragen van de subsidie, begint met een stap die voor de meeste overheidsinstellingen gelijk is, namelijk inloggen met je DigiD. Nieuwe of aanstaande EV rijders die nog niet beschikken over DigiD inlog gegevens doen er dus goed aan om deze alvast aan te vragen.


De verdere stappen van het aanvraagproces zijn ook hiervoor duidelijk uitgewerkt op de website van de overheidsinstelling. Als de subsidieaanvraag eenmaal is ingediend, wordt de deze binnen enkele weken in behandeling genomen. De verwerkingstijd kan tot zo’n 4 weken duren, waarna het officiële besluit per post wordt toegezonden.


Neem contact op met onze adviseurs

Bij Beelen Mobility helpen we je graag op weg met het proces rondom de subsidieaanvraag. Ook hebben we veel kennis in huis over de voertuigen zelf en andere regelingen waar je eventueel gebruik van zou kunnen maken. Neem dus gerust contact met ons op met al je vragen, twijfels of opmerkingen.


Op onze contactpagina vind je terug op welke manieren we te bereiken zijn.

bottom of page